Json api filtreleme

835 görüntülenmeFlutter GenelApi Filtre Json

Json api filtreleme

Merhaba,

Maplist formatındaki json Api den gelen veriyi, dropdown ile filtrelemek istiyorum.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

Cevaplanan soru
1

Şöyle bir kod var dene istersen.

import "package:flutter/material.dart";
import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'package:http/http.dart' as http;
 void main() => runApp(MaterialApp(
      title: "Hospital Management",
      home: MyApp(),
    ));
 class MyApp extends StatefulWidget {
  @override
  _MyAppState createState() => _MyAppState();
}
 class _MyAppState extends State<MyApp> {
  String _mySelection;
   final String url = "http://webmyls.com/php/getdata.php";
   List data = List(); //edited line
   Future<String> getSWData() async {
    var res = await http
        .get(Uri.encodeFull(url), headers: {"Accept": "application/json"});
    var resBody = json.decode(res.body);
     setState(() {
      data = resBody;
    });
     print(resBody);
     return "Sucess";
  }
   @override
  void initState() {
    super.initState();
    this.getSWData();
  }
   @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return new Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Hospital Management"),
      ),
      body: new Center(
        child: new DropdownButton(
          items: data.map((item) {
            return new DropdownMenuItem(
              child: new Text(item['item_name']),
              value: item['id'].toString(),
            );
          }).toList(),
          onChanged: (newVal) {
            setState(() {
              _mySelection = newVal;
            });
          },
          value: _mySelection,
        ),
      ),
    );
  }
}

Yeni yorum gönderildi

Üstad ,biraz acemiyim ama
yanlış anlamadiysam dropdown a apiyi getirmişsin. Benim isteğim listbuilder ile ekrana getirdigim API verisini ,bottomsheet ile ortaya çıkan dropdown ile süzmek.

0