Json api filtreleme

2.38K görüntülenmeFlutter GenelApi Filtre Json

Json api filtreleme

Merhaba,

Maplist formatındaki json Api den gelen veriyi, dropdown ile filtrelemek istiyorum.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

Bestami ARACI Cevaplanan soru 23 Nisan 2021
1

Şöyle bir kod var dene istersen.

import "package:flutter/material.dart";
import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'package:http/http.dart' as http;
 void main() => runApp(MaterialApp(
      title: "Hospital Management",
      home: MyApp(),
    ));
 class MyApp extends StatefulWidget {
  @override
  _MyAppState createState() => _MyAppState();
}
 class _MyAppState extends State<MyApp> {
  String _mySelection;
   final String url = "http://webmyls.com/php/getdata.php";
   List data = List(); //edited line
   Future<String> getSWData() async {
    var res = await http
        .get(Uri.encodeFull(url), headers: {"Accept": "application/json"});
    var resBody = json.decode(res.body);
     setState(() {
      data = resBody;
    });
     print(resBody);
     return "Sucess";
  }
   @override
  void initState() {
    super.initState();
    this.getSWData();
  }
   @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return new Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Hospital Management"),
      ),
      body: new Center(
        child: new DropdownButton(
          items: data.map((item) {
            return new DropdownMenuItem(
              child: new Text(item['item_name']),
              value: item['id'].toString(),
            );
          }).toList(),
          onChanged: (newVal) {
            setState(() {
              _mySelection = newVal;
            });
          },
          value: _mySelection,
        ),
      ),
    );
  }
}

bilmiyorumabi Yeni yorum gönderildi 24 Nisan 2021

Üstad ,biraz acemiyim ama
yanlış anlamadiysam dropdown a apiyi getirmişsin. Benim isteğim listbuilder ile ekrana getirdigim API verisini ,bottomsheet ile ortaya çıkan dropdown ile süzmek.

0